BLOG

İnternetten İhaleye Katılmak İsteyince...

Uluslararası Yargı Ağı Projesi (UYAP) sisteminde 86 bin liradan ihaleye açılan 160 bin lira bedelli gayrimenkulü almak isterken 94 milyon liralık teklifte bulunan ve ihaleyi rekor ücretle kazanan Harun A, elektronik ortamdaki hatalı işlemin iptal edilememesi üzerine ihalenin feshedilmesi istemiyle dava açtı. ...

Avukatı verdiği dilekçede şöyle yazdı: "Söz konusu bedeli ödememesi halinde dahi ikinci satış ile ilk satış arasındaki farkı ödemek zorunda kalacak olan müvekkil, çok çok ağır ve ömrü boyunca ödeyemeyeceği bir borç altına girmiş olacaktır. İcra İflas Kanunu'na göre şikayetin icra mahkemesince kabul edilmesi üzerine, muamelenin bozulması veya düzeltilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla ihalenin feshi talebinin kabul edilmemesi halinde sayın mahkemece ihale tutanağında belirtilen 94 bin liranın müvekkilin gerçek iradesi doğrultusunda 94 bin lira olarak düzeltilmesi de en azından müvekkilin mağduriyetini giderebilecektir." 
Dilekçede, Tekirdağ 2. İcra Müdürlüğü dosyasında 20 Şubat'ta yapılan gayrimenkul satışına ilişkin ihalenin feshedilmesi, bu talebin kabul edilmemesi halinde ise birinci açık arttırma tutanağında yer alan 94 milyon liralık teklifin, Harun A'nın gerçek iradesi doğrultusunda 94 bin lira olarak düzeltilmesine karar verilmesi talep edildi.